Contributie

De contributie van onze vereniging bedraagt (per 1-4-2015) €22,50 per kwartaal. De inschrijfgelden zijn per 1-1-2015 komen te vervallen. De contributiebetaling gaat het gehele jaar door dus ook in de vakantieperioden, wanneer er niet gezwommen wordt.

Vanaf 1 januari 2013 int reddingsbrigade Moby Dick '72 de contributie per automatisch incasso, hiervoor kunt u het inschrijfformulier invullen en ondertekenen.

Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier dient u vervolgens bij de penningmeester in te leveren. Dit kan naar Haansbergseweg 37, 5121 LH Rijen gestuurd worden of aan het zwembad afgegeven worden aan de penningmeester.

Na het inleveren van je inschrijfformulier hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de contributie. Als u in de toekomst uw lidmaatschap op zou willen zeggen, dan kan dit door een email te sturen naar info@mobydick72.nl. Het bedrag wat per kwartaal wordt afgeschreven kan alleen met instemming van de algemene ledenvergadering worden aangepast.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met de penningmeester opnemen per mail: penningmeester@mobydick72.nl. U kunt uw vraag natuurlijk ook persoonlijk stellen in het zwembad.

Per 1 februari 2014 maken we gebruik van de Euro-incasso. Meer informatie hierover vind je in dit document.


Het rekening nummer van reddingsbrigade Moby Dick '72 is NI 96 RABO 0145 1058 65