Contributie

De contributie van onze vereniging bedraagt (per 1-4-2015) €22,50 per kwartaal. De inschrijfgelden zijn per 1-1-2015 komen te vervallen. De contributiebetaling gaat het gehele jaar door dus ook in de vakantieperioden, wanneer er niet gezwommen wordt.

Vanaf 1 januari 2013 int reddingsbrigade Moby Dick '72 de contributie per automatisch incasso, hiervoor kunt u het inschrijfformulier invullen en ondertekenen.

Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier kunt u vervolgens aan het zwembad afgegeven.

Na het inleveren van je inschrijfformulier hoeft u zich geen zorgen meer te maken over de contributie. Als u in de toekomst uw lidmaatschap op zou willen zeggen, dan kan dit door een email te sturen naar info@mobydick72.nl. Het bedrag wat per kwartaal wordt afgeschreven kan alleen met instemming van de algemene ledenvergadering worden aangepast.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met de penningmeester opnemen per mail: penningmeester@mobydick72.nl. U kunt uw vraag natuurlijk ook persoonlijk stellen in het zwembad.

Per 1 februari 2014 maken we gebruik van de Euro-incasso. Meer informatie hierover vind je in dit document.


Het rekening nummer van reddingsbrigade Moby Dick '72 is NI 96 RABO 0145 1058 65